Gia Lai: Hủy quyền khai thác khoáng sản để phục vụ du lịch

Cập nhật: 26/06/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký quyết định số 277/QĐ-UBND về việc hủy Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 1/9/2017 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.

Quyết định này căn cứ theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai. Lý do là vì khu vực mỏ đất san lấp xã Nghĩa Hưng nằm trong khu du lịch Biển Hồ - Chư Đăng Ya, đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào Danh mục các địa điểm tiềm năng phát triển khu du lịch Quốc gia theo Công văn số 1845/VPCP-KGVX ngày 27/2/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Chính vì vậy, UBND tỉnh Gia Lai giao huyện Chư Păh có trách nhiệm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác ở khu vực trên; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hoàn trả lại tiền đặt trước cho doanh nghiệp trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đất san lấp ở xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh.

Ngọc Linh

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn