Thừa Thiên Huế: Khởi động các dự án về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

Cập nhật: 05/07/2018
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Cơ quan hợp tác Phát triển Luxembourg vừa khởi động 2 dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu. Đó là Dự án “Thích ứng và chống chịu với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế” (VIE/433) và dự án “Thí điểm NAMA - Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở TP. Huế” (VIE/401). Hai dự án được thực hiện trong giai đoạn 2017-2020.

Ảnh intenet

Dự án “Thích ứng và chống chịu với Biến đổi khí hậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế” được thực hiện tại 29 xã đầm phá thuộc 3 huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc với tổng mức tài trợ là 2.000.000 Euro.

Dự án “Thí điểm NAMA - Hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở TP. Huế” được thực hiện tại TP. Huế, ưu tiên các công trình công cộng, hệ thống điện đường, các điểm di sản văn hoá (Đại Nội, hai bờ sông Hương, một số tuyến đường và trường học) với tổng mức tài trợ 2.000.000 Euro.

Nguồn: www.monre.gov.vn