Các tỉnh, thành phố cùng chung tay hưởng ứng tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018

Cập nhật: 28/05/2018
Thực hiện Công văn số 2035/BTNMT-TTTNMT ngày 20/4/2018 và Công văn số 2058/BTNMT-TCBHĐVN ngày 23/4/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2018; tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018.

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, các đoàn thể và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa. Bên cạnh đó, kêu gọi cộng đồng, nhân dân các cấp tăng cường trách nhiệm, chung tay chăm sóc đại dương xanh, khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa và ngăn chặn rác thải nhựa trên biển vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn theo chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2018) và Ngày Đại dương thế giới 08/6/2018.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Quảng Ngãi, Bạc Liêu; Vĩnh Long; TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch phát động “Tháng hành động vì môi trường”, lồng ghép các hoạt động bảo vệ môi trường vào các chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương để chung tay hành động, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới năm 2018. Theo đó, đã có Công văn hướng dẫn tới các đơn vị, tổ chức, đoàn thể…nhằm huy động sức mạnh của tập thể, các tổ chức, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện cụ thể của các đơn vị tại địa phương.

Vừa qua UBND Thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch sẽ  tổ chức Lễ mít tinh và phát động Chiến dịch làm sạch môi trường biển hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2018 tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải. Theo kế hoạch, Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền tập trung vào các nội dung như: phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển đảo; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật Việt Nam, các nước trong khu vực và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương của Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế về biển, hải đảo; nêu gương cá nhân và tập thể tiên tiến, điển hình trong các hoạt động phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; chính sách hậu phương quân đội, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, bảo vệ chủ quyền, biển, đảo, khuyến khích nhân dân định cư ổn định sinh sống, lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền về các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, hải đảo; chú trọng tuyên truyền thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan ở Biển đông,...

Bên cạnh đó, tại Tỉnh Nam Định, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức “Tháng hành động vì Môi trường, hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2018. Theo kế hoạch, Tỉnh Nam định sẽ tập trung vào một số nội dung chủ yếu như: quán triệt triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và về biến đổi khí hậu; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân về bảo vệ môi trường; tỉnh sẽ tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên, đặc biệt xử lý nghiêm đối với vi phạm của các cơ sở thuộc địa bàn quản lý; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức đợt tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người lao động và thực hiện nghiêm về quản lý quản lý chất thải và phế liệu, nhất là chất thải rắn công nghiệp khó phân hủy; cùng với đó chỉ đạo các siêu thị, trung tâm thương mại tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân khi mua hàng hóa sử dụng bao bì, túi ni lông dễ phân hủy; phát hiện, biểu dương và khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp có những đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có chỉ đạo tới Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ, Thành phố Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch hành động theo công văn hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo kế hoạch, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới sẽ được tổ chức tại huyện Lý Sơn.

Đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Bạc Liêu cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo tới cộng đồng nhân dân các cấp tại địa phương để thực hiện tổ chức các hoạt động thiết thực và hiệu quả. Cụ thể trong đó, tại Bạc Liêu, một tỉnh thuộc duyên hải vùng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo và giao các Sở, Ban, Ngành, các Tổ chức chính trị-xã hội các cấp thuộc tỉnh phối hợp thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng trong thời gian diễn ra “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo và Ngày Đại dương thế giới. Theo đó, các nội dung Bạc Liêu sẽ triển khai bao gồm các công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tổ chức mít tinh và ra quân hưởng ứng tháng hành động tại Khu du lịch Nhà Mát - phường Nhà Mát - Thành phố Bạc Liêu vào ngày 30/5/2018; giao Sở Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức mít tinh và ra quân tổ chức các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, theo dó, sau lễ mít tinh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh sẽ thực hiện phóng sự về hình ảnh lễ mít tinh, phát biểu của lãnh đạo tỉnh; ra quân trồng cây xanh ở rừng ngập mặn ven biển, khơi thông dòng chảy, thu gom rác, làm vệ sinh, phát hoang bụi rậm nơi công cộng,…gửi tư liệu về Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường để Đài Truyền hình Việt Nam (VTV2) xây dựng chương trình phát sóng trực tiếp tại Quảng Ninh vào ngày 02/06/2018 trong chương trình lễ phát động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018”. 

Nguồn: chuyentrang.monre.gov.vn