Đan Mạch hỗ trợ Quảng Nam bảo vệ môi trường

Cập nhật: 06/10/2008
Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam vừa ký với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam thỏa thuận viện trợ không hoàn lại 1,46 triệu krone Đan Mạch (tương đương hơn 4,4 tỷ đồng Việt Nam) để triển khai dự án về môi trường tại Quảng Nam.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết: Dự án thí điểm chương trình môi trường Việt Nam - Đan Mạch sẽ tập trung nâng cao năng lực, lập kế hoạch phát triển bền vững thông qua việc đưa ra một quy trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, xây dựng một chương trình các vấn đề môi trường trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nguồn: TTXVN