Thanh Hóa: Hơn 500 đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh môi trường biển

Cập nhật: 17/07/2018
Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam 2018, ngày 13/7, tại xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở TN&MT Thanh Hóa đã phối hợp với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, UBND huyện Hậu Lộc tổ chức Lễ phát động ra quân dọn sạch bãi biển của 6 xã ven biển Hậu Lộc.

“Tháng hành động vì môi trường” và “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” năm 2018 nhằm nhấn mạnh tác hại của ô nhiễm nhựa và nilon đối với cuộc sống, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển đối với đời sống của con người.

Theo một số khảo sát, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ước tính trung bình một người trong một năm sử dụng 35kg các sản phẩm có nguồn gốc từ nhựa. Như vậy, trung bình một ngày một người dân tỉnh Thanh Hóa thải ra môi trường khoảng 345 tấn rác thải từ nhựa, vì vậy công tác xử lý rác thải cần được chú trọng và đầu tư xử lý.

Nhận thức được vai trò của việc bảo vệ môi trường biển, sau lễ phát động, hơn 500 đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, người dân đã hăng hái thu dọn toàn bộ túi nilon và chất thải rắn của 6 xã ven biển Hậu Lộc. Hoạt động này đã phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Nguồn: www.monre.gov.vn