Đà Nẵng: Đầu tư 211 tỷ đồng tuyến cống thu gom nước thải ven biển

Cập nhật: 26/07/2018
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai đầu tư tuyến cống thu gom nước thải ven biển dọc đường Trường Sa với tổng giá trị trên 211 tỷ đồng từ nguồn vốn đối ứng trong nước của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng.

UBND thành phố giao Công ty cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam tiếp tục thực hiện và hoàn thiện công tác khảo sát địa hình, địa chất và lập hồ sơ thiết kế - dự toán và hồ sơ mời thầu của hạng mục công trình: Tuyến cống thu gom nước thải ven viển dọc đường Trường Sa với tỷ lệ giảm giá là 5% so với giá trị dự toán được phê duyệt. Đồng thời, giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định hiện hành.
 

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng ban hành văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các cơ quan đơn vị liên quan và chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải tập trung nhân lực, phương tiện thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời và chủ động trong việc thực hiện theo kịch bản ứng phó và xử lý sự cố nước tràn ra biển để hạn chế việc nước tràn ra biển tại các cửa xả, đặc biệt là trong và sau các đợt mưa, đảm bảo cảnh quan, môi trường tại khu vực các cửa xả. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý kịp thời.

Yến Nhi

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn