Tuyên Quang phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa

Cập nhật: 27/07/2018
Tuyên Quang là mảnh đất giàu tiềm năng, thế mạnh về du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Những năm qua, Tuyên Quang đã chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.

Việc xây dựng các làng văn hóa du lịch cộng đồng, trong đó điểm nhấn là loại hình du lịch homestay đã được tỉnh Tuyên Quang tập trung quy hoạch và xây dựng. Hiện toàn tỉnh có điểm du lịch cộng đồng Tân Lập (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương); 4 điểm du lịch cộng đồng tại huyện Lâm Bình, là thôn Nà Tông, thôn Nà Đông (xã Thượng Lâm), thôn Nà Muông (xã Khuôn Hà) và thôn Nặm Đíp (xã Lăng Can). Các làng văn hóa du lịch đều có điểm chung là có đông đồng bào dân tộc sinh sống với những mái nhà sàn truyền thống, phong tục, tập quán được bảo tồn. Tại đây, du khách được tham gia, tìm hiểu, học hỏi, trải nghiệm một số hoạt động của người dân bản địa.

Để công tác phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa được hiệu quả, huyện Lâm Bình đã tổ chức cho các hộ đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Hà Giang; tuyên truyền các hộ dân giữ nguyên cảnh quan, kiến trúc, trang phục truyền thống, tạo không gian văn hóa đậm đà bản sắc; hướng dẫn khách du lịch tham gia trải nghiệm dệt thổ cẩm; thành lập câu lạc bộ văn nghệ biểu diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, các trò chơi dân gian truyền thống... Qua đó, góp phần giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc đến với du khách thập phương.

Hiện toàn tỉnh có 43 lễ hội, trong đó có 24 lễ hội dân gian, 2 lễ hội lịch sử cách mạng, 13 lễ hội tôn giáo và 4 lễ hội văn hóa du lịch; trong đó có nhiều lễ hội văn hóa truyền thống mang bản sắc riêng. Từ năm 2013, Nghi lễ Then và Lễ hội Lồng tông của người Tày được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia và trở thành điểm nhấn trong việc thu hút khách du lịch tại các địa phương.

Chủ trương phát triển văn hóa gắn với du lịch được tỉnh Tuyên Quang chú trọng. Tỉnh đã ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào; đồng thời, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng văn hóa Giếng Tanh gắn với phát triển du lịch bền vững; bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 huyện Lâm Bình... Qua đó, chú trọng công tác sưu tầm, khôi phục và bảo tồn, giữ gìn văn hóa vật thể, phi vật thể, những phong tục tập quán đặc sắc của đồng bào các dân tộc như tiếng nói, làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ, trang phục truyền thống, lễ hội, trò chơi dân gian, nhà sàn...

Nguồn: Tạp chí Du lịch