Ngày toàn dân chung tay vì huyện đảo xanh - sạch - đẹp, lần thứ 4 năm 2018 tại Hải Phòng

Cập nhật: 21/08/2018
Kế hoạch tổ chức Ngày toàn dân chung tay vì huyện đảo Cát Hải xanh – sạch – đẹp lần thứ 4 năm 2018, vừa được UBND huyện Cát Hải, TP Hải Phòng ban hành.

Khu du lịch Cát Bà huyện Cát Hải.

Theo đó, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị sẽ chủ động triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân chung tay vì huyện đảo Cát Hải xanh – sạch – đẹp lần thứ 4 năm 2018.

Trong đó,  “Ngày vệ sinh môi trường nông thôn” vào ngày chủ nhật cuối cùng của tháng được duy trì và triển khai hiệu quả. Các hoạt động làm sạch môi trường sẽ tập trung thực hiện từ ngày 26/8 đến 31/8/2018 được triển khai như sau:

Cần tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, nhân viên ra quân tổng vệ sinh môi trường nơi làm việc, học tập, nơi cư trú, khu dân cư. Triển khai khơi thông dòng chảy, nẹo vét kênh, mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước. Kêu gọi ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, đồng thời giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn dân cư.

Rác thải tại các xã, thị trấn trong đợt cao điểm thực hiện các hoạt động làm sạch môi trường vào các ngày từ 26/8 đến 31/8/2018, do Công ty Quản lý công trình công cộng Cát Hải tăng cường thu gom, vận chuyển, xử lý.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, xử lý tại hai bãi rác tập trung Đồng Trong, thị trấn Cát Bà và Đồng Sam, thị trấn Cát Hải đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật. Tuyệt đói không để xảy ra tình trạng ruồi muỗi phát sinh,  vệ sinh thùng chứa rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng…

Huyện Cát Hải tổ chức “Ngày toàn dân chung tay vì huyện đảo Cát Hải xanh – sạch – đẹp” lần thứ 4 năm 2018, nhằm hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Quỳnh Dao

Nguồn: moitruong.net.vn