Miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa tại Điện Biên dịp 2/9

Cập nhật: 24/08/2018
Chào mừng kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Điện Biên sẽ miễn phí tham quan tại các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp này để tạo điều kiện cho nhân dân tham quan.

Di tích lịch sử Đồi A1 (Điện Biên)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về sự kiện lịch sử trọng đại Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam ngày 2/9/1945, qua đó vận động, khích lệ toàn thể nhân dân và các cấp chính quyền, đoàn thể phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết, quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và phát triển đất nước, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức tốt các sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan trong ngành triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh, trong đó lưu ý các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phải phù hợp với đặc thù, phong tục tập quán của từng địa phương.

Đồng thời hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích chào mừng nhằm tạo không khí tưng bừng, phấn khởi cho ngày Quốc khánh 2/9.

Đặc biệt sẽ miễn phí tham quan các điểm di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp Quốc khánh 2/9/2018 để tạo điều kiện cho nhân dân tham quan. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, bố trí cán bộ tăng ca phục vụ chu đáo nhu cầu tham quan của nhân dân dịp nghỉ lễ. Kết thúc dịp kỷ niệm, khẩn trương tổng hợp kết quả thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn toàn tỉnh để báo cáo UBND tỉnh.

Linh Lan

Nguồn: moitruong.net.vn