Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh

Cập nhật: 05/09/2018
Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 9 tới, tại thành phố Nha Trang.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích đánh giá hiện trạng và xác định vai trò, vị trí, ý nghĩa của di tích lịch sử cấp Quốc gia Thành cổ Diên Khánh cũng như kết quả thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị trong thời gian qua để từ đó đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm lập quy hoạch, giải tỏa và phục hồi các thiết chế xưa tại Thành cổ Diên Khánh trên cơ sở gắn với phát triển các loại hình dịch vụ du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Diên Khánh.

Đây là dịp để lấy ý kiến các nhà khoa học trong việc xây dựng, phục hồi các thiết chế xưa trong Thành cổ như Hành cung, Kỳ đài, dinh Tuần phủ, dinh Án sát, dinh Lãnh binh…

Cùng với đó là việc xác định vị trí, quy mô của các khu vực: Tổ chức khu triển lãm, trưng bày sản phẩm thủ công, mỹ nghệ tiêu biểu của địa phương, phố ẩm thực dân gian… để tạo nên không gian kết nối với các địa điểm khác như: Di tích Am Chúa, Văn Miếu Diên Khánh, Miếu Trịnh Phong, Đền thờ Trần Quý Cáp, Nhà thờ Hà Dừa, Nhà thờ Cây Vông…

Tại Hội thảo các đại biểu sẽ tập trung thảo luận những nội dung chính bao gồm: tiến trình lịch sử vùng đất và sự ra đời Thành cổ Diên Khánh; Bảo tồn và phát huy giá trị Thành cổ Diên Khánh gắn với phát triển các loại hình dịch vụ du lịch; Đồng thời đưa ra những đề xuất và định hướng bảo tồn và phát huy giá trị các yếu tố văn hóa - lịch sử Thành cổ Diên Khánh.

Thành cổ Diên Khánh tọa lạc tại thị trấn Diên Khánh (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), được chúa Nguyễn Ánh xây dựng năm 1793, diện tích khoảng 36.000m2. Trải qua nhiều biến đổi của thời gian, thành cổ vẫn còn lưu dấu được nhiều nét độc đáo về kiến trúc cổ xưa, đồng thời phản chiếu một thời kỳ lịch sử phong kiến Việt Nam.

Lan Anh

Nguồn: Cinet