Ninh Bình: Phát triển du lịch không thể tách rời bảo vệ môi trường

Cập nhật: 06/09/2018
Trọng tâm phát triển ngành du lịch Ninh Bình từ nay đến năm 2030 là đưa Ninh Bình thành trọng điểm du lịch của cả nước, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Để hiện thực hóa điều đó, Ninh Bình đã và đang đặc biệt quan tâm chú trọng bảo vệ môi trường để du lịch ngày càng phát triển bền vững.

Những năm qua Ninh Bình đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ môi trường
để phát triển du lịch theo hướng bền vững

Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì ngành du lịch sẽ có nhiều bước tiến nhảy vọt như thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế ở các khu vực Đông Bắc Á, Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Úc... Đa dạng hóa các nhóm sản phẩm du lịch như: du lịch tham quan danh lam thắng cảnh; du lịch văn hóa tâm linh; du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng; du lịch vui chơi giải trí, thể thao; du lịch biển, sinh thái biển, du lịch bổ trợ…

Bên cạnh đó, Ninh Bình đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm gia tăng giá trị tài nguyên du lịch và phát triển bền vững. Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở hoạt động du lịch sử dụng năng lượng sạch, tái tạo để giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Có chính sách thu phí, xử phạt đối với các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường ở các cơ sở dịch vụ du lịch; Có quy định bắt buộc đối với các cơ sở du lịch báo cáo định kỳ về kết quả bảo vệ môi trường với cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo về bảo vệ môi trường nhằm tăng cường hiểu biết cho cộng đồng và doanh nghiệp du lịch. Xây dựng nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng tư duy để quản lý, sử dụng bền vững, khai thác hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường du lịch.

Ngoài ra, khuyến khích ứng dụng công nghệ xanh, công nghệ sạch trong các khu du lịch nhằm góp phần bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững. Sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch… Tạo điều kiện về cơ chế, chính sách sử dụng vật liệu tre, luồng và các vật liệu khác thân thiện với môi trường trong các công trình du lịch.

Cùng với đó, tuyên truyền, giáo dục đến cộng đồng, đến các doanh nghiệp và khách du lịch về bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch. Nâng cao nhận thức toàn xã hội về tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với hoạt động phát triển du lịch. Lồng ghép các phương án thích ứng với biến đổi khí hậu trong các quy hoạch và các dự án đầu tư du lịch (đặc biệt là các dự án ven biển). Khuyến khích phát triển du lịch sinh thái và các loại hình du lịch thân thiện với môi trường và sử dụng năng lượng sạch, tái tạo trong các cơ sở dịch vụ du lịch.

Anh Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn