Lục Yên – Yên Bái: Phát động phong trào vệ sinh môi trường trên địa bàn

Cập nhật: 07/09/2018
Ngày 31/8, Phòng TN&MT huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nhận dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khách Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018).

Phong trào được triển khai sâu rộng trong các cơ quan,

đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn bản

Phong trào phát động với mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường xung quanh. Làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi người đối với công tác bảo vệ môi trường, có hoạt động tích cực trong việc bảo vệ môi trường.

Đây là phong trào được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và các thôn bản…Ngay sau khi phát động đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ngay trong lễ phát động các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn đã ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nạo vét mương thoát bẩn, xử lý vùng đất trống gây ô nhiễm, phát quang bụi rậm, san lấp nơi ứ đọng nước… Đặc biệt, thu gom rác thải quanh khu vực bờ hồ và đặt 8 thùng rác tại khu vực thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Thanh Ngà

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn