Xây dựng môi trường du lịch Sầm Sơn hấp dẫn và bền vững

Cập nhật: 20/10/2008
Ngày 16/10/2008, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2008 và bàn phương hướng phát triển năm 2009. Đồng chí Vương Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Kế thừa và phát huy thành quả của Lễ hội 100 năm du lịch Sầm Sơn, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh; sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành cấp tỉnh cùng với sự chủ động, sáng tạo của Sầm Sơn đã tạo điều kiện cho thị xã Sầm Sơn  tổ chức thành công Lễ hội du lịch năm 2008. 9 tháng năm 2008, thị xã đã đón được trên 1,2 triệu lượt khách; phục vụ ăn nghỉ trên 2,3 triệu ngày khách; doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. So với 9 tháng năm 2007, lượt khách tăng 7,6%, ngày khách tăng 15% và doanh thu tăng 41%. Nhìn chung, hoạt động du lịch trong 9 tháng đầu năm có nhiều đổi mới và  chuyển biến tiến bộ; các tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh du lịch chấp hành tốt Luật Du lịch và các quy định của địa phương. Tình trạng ép giá, ép khách, tổ chức trò chơi ăn tiền... giảm đáng kể; giá cả các loại dịch vụ được niêm yết công khai; văn minh trong giao tiếp, ứng xử đã có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được bảo đảm, tạo môi trường cho du khách đến với Sầm Sơn ngày càng đông hơn.

 

Phát biểu tại hội nghị, sau khi khẳng định những kết quả nổi bật của hoạt động du lịch Sầm Sơn năm 2008, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Văn Việt  đi sâu phân tích những tồn tại mà Đảng bộ và nhân dân thị xã Sầm Sơn cần có giải pháp sớm khắc phục, lấy lại niềm tin đối với du khách. Đó là môi trường du lịch của Sầm Sơn dù đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn chưa có tính bền vững và chưa thực sự hấp dẫn du khách. Trong công tác hoạch định kế hoạch và xây dựng quy hoạch phát triển du lịch của địa phương cũng chưa được các cấp chính quyền thị xã chủ động đề xuất, xây dựng nên chậm phát huy tác dụng. Hơn nữa, nguồn nhân lực phục vụ công tác du lịch trên địa bàn vẫn chưa bảo đảm yêu cầu phát triển du lịch trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Công tác quản lý các hoạt động du lịch bước đầu đã có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đồng bộ, thường xuyên và có lúc, có  nơi các cấp chính quyền xử  lý chưa kiên quyết...

 

Năm 2009 và các năm tiếp theo, thị xã Sầm Sơn cần tập trung vào mục tiêu: xây dựng thị xã Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm của tỉnh và quốc gia. Trong đó không chỉ thuần túy là du lịch biển mà cần xây dựng nét đặc trưng của các hoạt động du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh... hài hòa trong sự gắn kết giữa truyền thống với hiện đại. Muốn vậy, tập thể lãnh đạo thị xã cần năng động, sáng tạo trong việc đề ra các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp; cần tập trung vào công tác tổ chức và quản lý du lịch; có kế hoạch quy hoạch đầu tư phát triển du lịch phù hợp, đồng bộ trên cơ sở tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ngành trung ương và các nhà đầu tư nước ngoài...

Nguồn: Báo Thanh Hóa