Đồng Nai: Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018

Cập nhật: 21/09/2018
Căn cứ Văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Đồng Nai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Theo đó, Đồng Nai tiếp tục hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn; triển khai công tác tuyên truyền đến các ngành, đơn vị và cộng đồng dân cư về ý nghĩa của Chiến dịch này; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 diễn ra từ ngày 08/9 - 23/9/2018, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức.

Cùng với đó, đảm bảo các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo cộng đồng, trực tiếp hoặc góp phần giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, các điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại địa phương, Qua đó, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các địa phương được công nhận nông thôn mới.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, cụ thể như: thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn; thống kê, điều tra cập nhật dữ liệu nguồn thải; xây dựng cảnh báo môi trường tại các khu vực tập trung nhiều nguồn thải... trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cùng theo Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 của tỉnh Đồng Nai, các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tùy theo từng điều kiện cụ thể thì tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiểu về chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018 ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường; tổ chức diễu hành, cổ động về bảo vệ môi trường

Song song đó, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc tại trên địa bàn; phát động các phong trào: Ngày Hội tái chế, Ngày Hội sống xanh, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày Không sử dụng túi nilon...; phát hiện, biểu dương và kịp thời khen thưởng để động viên những cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhiều thành tích trong hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) chỉ đạo các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN tổ chức mitting hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018 với các hoạt động ra quân, dọn dẹp vệ sinh môi trường. Các Công ty Kinh doanh hạ tầng KCN tổ chức các hoạt động hưởng ứng tùy theo điều kiện và phạm vi hoạt động nhằm tuyên truyền đến các doanh nghiệp hạn chế sử dụng nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, những ảnh hưởng của khí thải nhà kính và thực hiện việc giảm thiểu phát thải trong quá trình hoạt động sản xuất.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành, cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các đơn vị lập kế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2018, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai trước ngày 25/9/2018 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tường Tú

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn