Lạng Sơn: Phát động và triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Cập nhật: 02/10/2018
Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Thanh niên Lạng Sơn hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Duyệt – Phó Giám đốc Sở TN&MT Lạng Sơn nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến sức khỏe nhân loại. Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững là nhiệm vụ quan trọng, bức thiết của mỗi người trong cộng đồng. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” là dịp để mỗi người ý thức rõ hơn về những hiểm họa ô nhiễm môi trường, từ đó tham gia vào những hoạt động thiết thực nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, làm chuyển biến tích cực, từng bước tạo thói quen, tập quán, nếp sống của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Nguyễn Đình Duyệt cũng chỉ rõ nhiều nguyên nhân khiến công tác quản lý, thu gom, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn gặp khó khăn, trong đó đáng chú ý là nhận thức của người dân tại khu vực này về môi trường còn thấp, nhất là việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, rác thải chăn nuôi, trồng trọt chưa được thu gom, xử lý theo quy định.

Đoàn viên khối lực lượng vũ trang thu dọn rác thải tại ven sông Kỳ Cùng.

Nhằm hạn chế những tác động tới môi trường nông thôn, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, Sở TN&MT Lạng Sơn thường xuyên phối hợp với Tỉnh đoàn Lạng Sơn và các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Các hoạt động bảo vệ môi trường được bám sát với từng chủ đề của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hàng năm. Qua đó, nhiều mô hình tiêu biểu bảo vệ môi trường nông thôn đã được hình thành, góp phần hạn chế đáng kể rác thải gây ô nhiễm khu vực nông thôn, góp phần làm thay đổi về nhận thức của người dân, của cơ sở sản xuất kinh doanh, nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại Lễ phát động, hơn 350 đoàn viên thanh niên thuộc các Sở, Ban, ngành, lực lượng vũ trang và một số đơn vị trường học trên địa bàn TP.Lạng Sơn đã tổ chức dọn vệ sinh khuôn viên Tượng đài đồng chí Hoàng Văn Thụ; thu dọn rác thải ven sông Kỳ Cùng; phát túi ni lông dễ phân hủy tại khu vực Chợ Chi Lăng, TP.Lạng Sơn.

Hoàng Nghĩa

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn