Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động hưởng úng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2018

Cập nhật: 03/10/2018
(TITC) – Ngày 5/9/2018 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã có công văn số 4771/BTNMT-TTTNMT về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững”.

Năm nay, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải tại các khu vực nông thôn trong quá trình xây dựng đất nước Việt Nam, phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

Để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, Bộ TN&MT đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương, Các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp tổ chức triển khai đồng loạt các hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Đồng thời phát động các phong trào huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom, thu hồi bao gói hóa chất bảo vệ thực vật sau sử dụng

Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh – truyền hình địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, xây dựng chuyên trang, chương trình cổ động, bài viết, phóng sự vận động người dân tham gia BVMT; tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề BVMT tại nơi công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại, nhằm kêu gọi người dân cùng hành động BVMT.

Đối với 28 tỉnh/thành phố và các cơ quan/đơn vị có trụ sở tại các địa phương ven biển, cần tăng cường tổ chức các hoạt động ra quân làm sạch môi trường tại các bãi biển, khu vực ven bờ, trong đó tập trung thu gom, thu hồi các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi ni lông và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; tổ chức bàn giao bãi biển, khu vực ven bờ đã làm sạch cho các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý để không tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển…

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm.

Hồng Thủy