Đà Nẵng xây dựng và ứng dụng thí điểm Chatbot trong cung cấp thông tin dịch vụ công

Cập nhật: 21/11/2018
Mục tiêu của dự án là xây dựng một chatbot (trợ lý ảo) sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo để tự động trả lời, giải đáp các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp về thông tin dịch vụ công tại Đà Nẵng; qua đó giảm bớt sự hỗ trợ trực tiếp từ con người...

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định tiếp nhận dự án "Xây dựng và ứng dụng thí điểm Chatbot trong cung cấp thông tin dịch vụ công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" do Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam tài trợ với tổng giá trị gần 420 triệu đồng, được triển khai thực hiện tại Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng (thuộc Sở Thông tin và Truyền thông) trong năm 2018.

Mục tiêu của dự án là xây dựng một chatbot (trợ lý ảo) sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo để tự động trả lời, giải đáp các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp về thông tin dịch vụ công tại Đà Nẵng; qua đó giảm bớt sự hỗ trợ trực tiếp từ con người, giảm thiểu chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành của Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; góp phần đáp ứng nhu cầu tương tác giữa người dân đối với thành phố, đẩy mạnh hiệu quả ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hành chính công; đồng thời giúp cho thông tin trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn đối với tổ chức, người dân.

Dự án sẽ được phát triển thử nghiệm qua 2 giai đoạn với các hoạt động chính như cập nhật dữ liệu về lĩnh vực hành chính công vào chatbot; xây dựng chatbot hoạt động trên nền tảng Facebook Messenger; và thí điểm vận hành, cho phép chatbot hoạt động trên cổng thông tin dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng.

Phúc An

Nguồn: Tổ Quốc