Năm tình nguyện viên người Đức tham gia bảo tồn di sản văn hóa tại Hội An

Cập nhật: 31/10/2008
Năm tình nguyện viên thuộc chương trình Weltwarts (Đức) vừa đến Hội An và được chính quyền cùng các cơ quan chức năng cho phép tham gia vào các hoạt động trên các lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa đô thị cổ Hội An, đó là:

Xử lý nước thải, rác thải, bảo toàn rừng ngập mặn, san hô, tảo biển...

Hiện tại, Hội An đang có hai tình nguyện viên của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hoạt động tại Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích và Phòng Tài nguyên -Môi trường Hội An cũng tham gia ở lĩnh vực này.Nguồn: Báo Quảng Nam