TP.HCM: Tổ chức Ngày hội Sống xanh năm 2019

Cập nhật: 01/03/2019
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Sống xanh và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019.

Người dân tham gia giao nộp chất thải nguy hại để đổi lấy các phần quà tại
Ngày hội Sống xanh năm 2018

Ngày hội Sống xanh TP.HCM 2019 được kế thừa từ Ngày hội Tái chế chất thải đã được TP.HCM tổ chức thành công mỗi năm từ năm 2008 đến năm 2017 (từ năm 2018 được đổi tên thành Ngày hội Sống xanh). Qua đó, mở rộng hơn nữa phạm vi truyền thông hướng đến hình thành và nhân rộng lối sống thân thiện với môi trường (lối sống xanh) đến nhiều thành phần dân cư thành phố, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngày hội Sống xanh được tổ chức nhằm tăng cường sự quan tâm hơn nữa của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp sản xuất - thương mại - dịch vụ và các thành phần dân cư thành phố đối với công tác bảo vệ môi trường và định hướng cho các kế hoạch bảo vệ môi trường trong tương lai. Đồng thời, tạo các sân chơi lành mạnh bổ ích và tuyên truyền cảm hứng cho nhiều nhóm đối tượng dân cư tìm hiểu và thực hành các giải pháp tiêu dùng bền vững hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Tạo điều kiện cho các nhóm, dự án, đơn vị doanh nghiệp có thể giới thiệu và quảng bá các sản phẩm thân thiện môi trường, góp phần thúc đẩu sản xuất bền vững.

Ngày hội Sống xanh 2019 sẽ được tổ chức vào ngày 2/6, tại Công viên Lê Văn Tám, gồm các hoạt động: giới thiệu sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường; giới thiệu các dự án, chương trình, mô hình về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; sân chơi thực hành sống xanh; tổ chức các hoạt động thu gom chất thải nguy hại, chất thải điện tử từ hộ gia đình, phân loại và thu gom các loại chất thải có thể tái chế,thu hồi các sản phẩm; triển lãm về môi trường.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM cũng ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động  hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường năm 2019 sẽ được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 7. Các hoạt động chính gồm: công tác truyền thông về sống xanh; hội thi sáng tạo mô hình trực quan về giáo dục bảo vệ môi trường; hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về sống xanh cấp thành phố; phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”; tổ chức thu gom chất thải nguy hại từ hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố…

Nguyễn Quỳnh

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn