Xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thủy nội địa

Cập nhật: 25/03/2019
Đó là một trong những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận tại Văn bản số 858/UBND-KGVXNV về việc "Tăng cường công tác quản lý và hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa".

Ảnh minh họa (nguồn: Báo Giao Thông)

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho du khách khi đi du lịch bằng phương tiện thủy nội địa; đồng thời nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch dành cho người điều khiển phương tiện và nhân viên phục vụ trên tàu vận chuyển khách du lịch góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách và nâng cao nhận thức trong việc đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngoài ra, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về vận tải hành khách.

Đồng thời, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các địa phương rà soát, xác định các điểm dừng, đỗ cho phương tiện thủy đón trả khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa, tại các cảng, bến thủy nội địa, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa; thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa, đặc biệt là việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành khách.

Kêu gọi, khuyến khích các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa đầu tư các phương tiện hiện đại, chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương rà soát, xác định các điểm dừng, đỗ cho phương tiện thủy đón trả khách du lịch trên các tuyến đường thủy nội địa, tại các cảng, bến thủy nội địa, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh.

Hướng dẫn và thực hiện việc cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa có phục vụ khách du lịch theo quy định tại Điều 46 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tại Mục 2 Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ...

Trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phát triển khá nhanh, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của du khách. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường thủy nội địa mang tính tự phát, sử dụng các loại phương tiện tàu đánh cá, ca nô không đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn kỹ thuật, không đảm bảo các điều kiện về kinh doanh vận chuyển hành khách đường thủy theo quy định; việc đón trả hành khách không theo bến bãi quy hoạch; tình trạng nuôi cá lồng bè trên biển phục vụ nhu cầu ăn uống, giải trí của du khách tiềm ẩn nhiều rủi ro; một số phương tiện vận chuyển khách du lịch đi Phú Quý thiếu các trang thiết bị cần thiết để phục vụ du khách; việc đón tiếp, phục vụ khách du lịch còn thiếu tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ chưa cao.

Lan Anh

Nguồn: Tổ Quốc