Bà Rịa - Vũng Tàu: 23 tỷ đồng chống xói lở bờ biển tại khu vực Nam Lộc An

Cập nhật: 07/11/2008
Theo báo cáo của Công ty Space Pur (Cộng hòa Pháp) về dự án xử lý chống xói lở bờ biển bằng công nghệ StabiplageR tại khu vực Nam Lộc An, dự kiến, dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian từ 7 - 8 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2008 với kinh phí hơn 20 tỷ đồng.

Mục đích của dự án nhằm chặn đứng sự xói lở và ổn định khu vực đường bờ, bảo vệ các đụn cát và chống lại nguy cơ mở thêm các cửa biển mới, cho phép khả năng dự trữ trầm tích, không gây ra các tác dụng phụ đến môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của cửa Lộc An và có tính lâu dài, tôn trọng môi trường.

Theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ việc thực hiện dự án là giải pháp hiệu quả nhất trong thời điểm này để bảo vệ khu vực Nam Lộc An, một trong những trọng điểm phát triển du lịch của huyện Đất Đỏ và của cả tỉnh.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường