Nghệ An: Công nhận điểm du lịch "Di tích Quốc gia đặc biệt Km 0" đường Trường Sơn huyền thoại

Cập nhật: 15/05/2019
UBND tỉnh Nghệ An vừa ra Quyết định công nhận điểm du lịch "Di tích Quốc gia đặc biệt Km số 0 - Đường Hồ Chí Minh, Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An".

Theo đó, ngày 6/5/2019, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định Công nhận Điểm du lịch "Di tích Quốc gia đặc biệt Km 0 - Đường Hồ Chí Minh, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An".

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An giao cho UBND huyện Tân Kỳ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan bảo vệ, giữ gìn và phát triển tài nguyên du lịch.

Di tích lịch sử Quốc gia mốc KM số 0

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho du khách đến tham quan, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng dân cư vào các hoạt động du lịch; điều kiện thuận lợi cho việc tham gia giao thông của các phương tiện vận chuyển khách tham quan, du lịch.

Cột mốc số 0 được xây dựng lại khang trang hơn

Ban hành quy chế, nội quy quản lý và khai thác, xây dựng nội dung thuyết minh, các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu nhằm phát huy giá trị điểm du lịch "Di tích Quốc gia đặc biệt Km 0 - Đường Hồ Chí Minh" .

Yêu cầu Sở Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát UBND huyện Tân Kỳ thực hiện nội dung tại Quyết định này và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch quan trọng này.

Nguồn: Tổ Quốc