Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới tại Bạc Liêu

Cập nhật: 22/05/2019
(TITC) - Trong 2 ngày 31/5/2019 và 1/6/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Tháng Hành động vì môi trường là hoạt động có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước, các thông điệp của Liên hợp quốc đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 31/5, các chương trình, hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức tại Bạc Liêu như trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Khánh thành sân chơi cho trẻ em tại nơi định cư mới cho các hộ gia đình sống ven rừng phòng hộ; hoạt động “Thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa;" Hội nghị phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khởi công Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Bạc Liêu; Trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 1/6, các sự kiện chính sẽ được tổ chức tại quảng trường thành phố Bạc Liêu gồm Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới. Bên cạnh đó, một số sự kiện sẽ được tổ chức như Lễ Khởi công Nhà máy điện gió tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu; Hội nghị về đầu tư cho Thương hiệu biển Việt Nam và các sự kiện bên lề khác...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi các cơ quan, địa phương trong cả nước hướng dẫn triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam," “Tháng Hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019 nhằm lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng.

Các hoạt động gồm: Tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” với nội dung “Giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra”; Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải, không thải rác thải nhựa ra môi trường; Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới với chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc, nơi đông người qua lại.

Hồng Thủy