Tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực VHTTDL năm 2019

Cập nhật: 23/05/2019
Trong hai ngày 09 – 10/5, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Toàn cảnh lớp tập huấn/baothainguyen.org.vn

Tham gia lớp tập huấn gồm có 150 học viên là các cán bộ, công chức phòng chuyên môn nghiệp vụ tại các đơn vị thuộc Sở VHTTDL; cán bộ lãnh đạo tại các xã có nhiều di tích, lễ hội và có hoạt động du lịch; đại diện các khu, điểm du lịch, di tích; cán bộ phụ trách công tác bảo vệ môi trường tại các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ liên quan đến hoạt động du lịch và hướng dẫn viên du lịch…

Trong hai ngày diễn ra, các học viên được các giảng viên của Trường Cán bộ Quản lý Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về môi trường và một số phương hướng, giải pháp trọng tâm về bảo vệ môi trường; Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các học viên còn được phổ biến, nâng cao kiến thức chuyên môn về công tác bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng; phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; học tập kinh nghiệm bảo vệ môi trường từ một số điển hình trong hoạt động bảo vệ môi trường du lịch, lễ hội và di tích của tỉnh Thái Nguyên./.

Anh Vũ 

Nguồn: bvhttdl.gov.vn