Cần Thơ: Sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2019

Cập nhật: 24/05/2019
Thực hiện theo Văn bản chỉ đạo của Bộ TN&MT, UBND TP. Cần Thơ, Sở TN&MT TP. Cần Thơ đã xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và Ngày Đại dương thế giới năm 2019 trên địa bàn thành phố.

Các hoạt động bảo vệ môi trường luôn thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên TP. Cần Thơ tham gia

Theo Sở TN&MT TP. Cần Thơ, mục tiêu của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2019 và Ngày Đại dương thế giới 2019 trên địa bàn thành phố nhằm phát động toàn xã hội tham gia phong trào bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường không khí. Bên cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

Đồng thời, phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; sử dụng công nghệ sạch, sản phẩm thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng các nguồn nhiên liệu và máy móc phát sinh nhiều khí thải gây ô nhiễm không khí và hiệu ứng nhà kính; xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Ngoài ra, qua các hoạt động này giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển và hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh những giá trị của biển, hải đảo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn xã hội, từ đó có các hành động thiết thực nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị của biển và hải đảo đối với sự phát triển bền vững của đất nước và công cuộc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Theo Kế hoạch, trong tháng 6/2019, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện trên địa bàn TP. Cần Thơ đồng loạt tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2019 và Ngày Đại dương thế giới 2019 tạo thành chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Tháng hành động vì môi trường trên địa bàn thành phố, gồm các nội dung cụ thể như sau:

Đối với các hoạt động tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019, tập trung triển khai Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 985A/QĐ-TTg ngày 01/6/2016.

Trong đó, chú trọng một số giải pháp kiểm soát bụi trong quá trình thi công, vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải tại các công trường xây dựng; tăng cường kiểm soát khí thải phát sinh từ các khu vực xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị và nông thôn, chất thải làng nghề, khu công nghiệp; đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh khí thải.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải phát sinh từ các cơ sở công nghiệp, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường không khí; đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất có nguồn khí thải lớn theo danh mục theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP tới Sở TN&MT và Bộ TN&MT; xử lý, kiểm soát và giám sát khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là khu vực nội ô thành phố.

Bên cạnh đó, tập trung triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ TN&MT, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn động trên địa bàn thành phố; tích cực triển khai các chương trình cụ thể về phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn.

Và tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải, cải tạo phục hồi các khu vực bị ô nhiễm trên địa bàn thành phố; khuyến khích người dân sử dụng những vật dụng thân thiện với môi trường, hạn chế tối đa việc sử dụng vật liệu nhựa làm phát sinh rác thải nhựa ra môi trường; khuyến khích các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa.

Đối với các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019, sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8 (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; vị trí, vai trò, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam. 

Cũng theo Kế hoạch, dự kiến ngày 5/6/2019, quận Thốt Nốt sẽ là địa phương điểm của TP. Cần Thơ tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019. Còn vào ngày 9/6/2019, quận Cái Răng là địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2019.

Lê Hùng

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn