Nghệ An: Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới tại Thị xã Cửa Lò

Cập nhật: 28/05/2019
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 293/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Ngày Đại dương Thế giới năm 2019. Năm nay lễ mít tinh sẽ được tổ chức vào ngày 04/6, tại Thị xã Cửa Lò.

Ngày Đại dương Thế giới (08/6) do Liên hiệp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày Đại dương Thế giới năm nay với chủ đề “Giới và Đại dương” sẽ là cơ hội để khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với đại dương, như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng tới bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương để đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Công tác dọn rác thải tại các bờ biển vào các ngày cuối tuần được tiến hành thường xuyên

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2019 được Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động trong việc giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 08/6, Ngày Môi trường thế giới 05/6 năm 2019 cấp tỉnh vào sáng 04/6/2019 tại Thị xã Cửa Lò.

Các cơ quan, địa phương đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trong đó, tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng; tiếp tục triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa” theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 161/LĐCP ngày 25/4/2019; xác định và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm giải quyết những vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn tỉnh.
 

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của cộng đồng như: Chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; trồng cây xanh chắn cát, chống xói lở và ngăn ngừa xâm nhập mặn; hạn chế việc đốt chất thải nông nghiệp sau thu hoạch tại các khu vực nông thôn; treo băng rôn, khẩu hiệp hưởng ứng ở nơi cộng đồng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan làm việc…

Để thực hiện tốt kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở TN&MT chủ trì tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019 cấp tỉnh tại TX Cửa Lò; hỗ trợ và treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 tại TP Vinh, địa điểm tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng và các huyện, thị xã ven biển…

UBND thị xã Cửa Lò phối hợp với Sở TN&MT để tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới năm 2019; chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, UBND các xã triển khai kế hoạch thực hiện lễ phát động; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự của buổi lễ mít tinh…

Các sở, ban, ngành chủ động tuyên truyền đến các đơn vị trực thuộc, các cán bộ công nhân, viên chức hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019 và tiếp tục phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”.

UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia các hoạt động “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam”, “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày môi trường thế giới và phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Đình Tiệp

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn