Đà Nẵng: Kiểm tra tình hình xả thải của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Cập nhật: 18/06/2019
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3722/UBND-STNMT, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng, khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố.

Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các giải pháp kiểm soát nguồn thải đối với nhà hàng,
khách sạn khu vực ven biển phía Đông thành phố

Cụ thể, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải dành cho cơ sở lưu trú, nhà hàng ngay trong tháng 6/2019; xây dựng phần mềm để quản lý môi trường nhằm cập nhật cơ sở dữ liệu đã điều tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 1170/KH-UBND; đồng thời, tiếp tục triển khai kế hoạch điều tra về thoát nước, sử dụng nước dưới đất, đấu nối nước thải và bảo vệ môi trường.

UBND thành phố cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về thoát nước và xử lý nước thải, phần mềm chuyên ngành hỗ trợ điều tiết xả thải đảm bảo hệ thống vận hành ổn định; ban hành hướng dẫn cụ thể đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố. Sở Xây dựng có trách nhiệm giao đơn vị thoát nước rà soát tình trạng đấu nối của các cơ sở đang hoạt động để có hướng dẫn thực hiện; thời gian triển khai giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 7/2019 đến hết 30/12/2019 đối với cơ sở quy mô lớn thuộc đối tượng phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, trước mắt trên khu vực từ đoạn Phạm Văn Đồng đến Khách sạn Furama, năm 2020 sẽ triển khai cho các cơ sở quy mô nhỏ trên lưu vực này. Các lưu vực thoát nước còn lại phía ven biển từ Sơn Trà đến Ngũ Hành Sơn, Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt triển khai thực hiện.

Đối với 320 cơ sở đã phát phiếu điều tra, UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục thu thập, cập nhật xử lý kết quả, thực hiện các giải pháp quản lý và báo cáo kết quả về UBND thành phố trước 30/10/2019. Đối với các cơ sở chưa điều tra, kiểm tra thuộc lưu vực thoát nước Ngũ Hành Sơn từ đoạn Phạm Văn Đồng đến Khách sạn Furama, theo thẩm quyền quản lý, yêu cầu UBND các quận: Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà có kế hoạch tổ chức điều tra, kiểm tra về thoát nước, sử dụng nước dưới đất và bảo vệ môi trường đến hết ngày 30/12/2019, gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn tiến hành xem xét xử lý các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo tại Công văn số 3300/UBND-STNMT ngày 22/5/2019 của UBND thành phố. Đồng thời, yêu cầu các Ban quản lý, đơn vị điều hành dự án đẩy nhanh tiến độ các dự án đã có chủ trương đầu tư, hoàn thành theo đúng tiến độ đã cam kết, gửi kế hoạch tiến độ về Sở Tài nguyên và Môi trường hàng quý trước ngày 30 tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Yến Nhi

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn