Cà Mau: Thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh lữ hành

Cập nhật: 19/06/2019
Trong thời gian qua, ngành du lịch tỉnh Cà Mau đã thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh lữ hành theo quy định của Luật Du lịch.

Thông tin từ Sở VHTTDL Cà Mau cho biết, từ khi Luật Du lịch số 09/2017/QH14 có hiệu lực, Sở đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật theo quy định của Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn thi hành đến các công ty lữ hành trên địa bàn toàn tỉnh và các hướng dẫn viên tự do hoạt động trong tỉnh.

Ngoài ra, để thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, Sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành trên địa bàn thực hiện đúng quy định của Luật Du lịch. Cụ thể, không tiếp tục kinh doanh lữ hành khi chưa được cấp phép theo quy định; khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung đăng ký cấp phép đã được quy định tại Điều 31, 32 của Luật Du lịch.

Sở VHTTDL cũng thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hướng dẫn viên về các quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về điều kiện hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành; kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, khuyến khích doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành theo hướng có trách nhiệm với môi trường và xã hội./.

Như Thanh 

Nguồn: Tổ Quốc