Nghệ An: Xây dựng mô hình Làng văn hóa du lịch gắn với sản xuất sản phẩm lưu niệm

Cập nhật: 28/06/2019
UBND tỉnh Nghệ An mới đây đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án "Phát triển một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025".

Ảnh minh họa. Nguồn: TBKTSG Online

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện Đề án phát triển một số sản phẩm, hàng hóa lưu niệm phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025. Đồng thời lựa chọn các cơ sở sản xuất/làng nghề mà sản phẩm có chất lượng, có tiềm năng, lợi thế về thị trường và các cơ sở có khả năng tạo ra sản phẩm đặc trưng của Nghệ An kết hợp với du lịch để tổ chức đầu tư phát triển trở thành sản phẩm hàng hóa lưu niệm.

Cụ thể, tiêu chuẩn hóa 100% số sản phẩm hàng hóa lưu niệm; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa các loại hình sản xuất với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ và các điểm du lịch. Hàng năm lựa chọn từ 3 - 5 đơn vị sản xuất/ làng nghề cung cấp sản phẩm hàng hóa lưu niệm có tiềm năng, thị hiếu, đã được công nhận thương hiệu… để tập trung nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và kiến thức quản lý trở thành sản phẩm chủ lực đáp ứng nhu cầu các tour du lịch.

Bên cạnh đó, mỗi năm lựa chọn từ 1 - 2 địa điểm phù hợp về cảnh quan, môi trường, có khả năng kết nối du khách để huy động nguồn lực xây dựng thành các phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm hàng hóa lưu niệm gắn với các địa danh du lịch của tỉnh đạt tiêu chuẩn về diện tích, thiết kế, số lượng và chủng loại sản phẩm… Đến năm 2025, đầu tư xây dựng hoàn chỉnh từ 8 - 10 điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm; xây dựng thành công từ 2 - 3 mô hình Làng văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh gắn với sản xuất các sản phẩm lưu niệm. Hoàn thiện bộ sản phẩm, hàng hóa lưu niệm mang tính độc đáo, hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và quốc tế, góp phần đưa Nghệ An trở thành trung tâm du lịch khu vực Bắc Trung Bộ và là trọng điểm du lịch của cả nước.

Để đạt được các mục tiêu trên, một số giải pháp được đưa ra gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, yêu cầu, giải pháp thực hiện đề án đến tận cơ sở; Triển khai các hoạt động liên kết, ký kết hợp tác phát triển các ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giữa Nghệ An với các địa phương trong và ngoài nước; Xây dựng Phòng giới thiệu và trưng bày sản phẩm, hàng lưu niệm gắn với tuyến du lịch biển Cửa Lò - Bãi Lữ - Biển Quỳnh; tuyến du lịch Vinh - Cửa Lò - Kim Liên - Chùa Đại Tuệ - Truông Bồn...; Tổ chức đào tạo nghề, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường phát triển các sản phẩm mới đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đáp ứng yêu cầu thị hiếu ngày càng cao của du khách./.

Thanh Thủy

Nguồn: Tổ Quốc