Công nghệ Stabiplage chống xói lở bờ biển

Cập nhật: 19/11/2008
Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức Hội nghị nghiệm thu dự án, đánh giá hiệu quả dự án thí điểm ứng dụng công nghệ Stabiplage chống xói lở bờ biển tại Lộc An.

Dự án do ông Trương Thành Công, Giám Đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ nhiệm.

Dự án Stabiplage (tiếng Pháp có nghĩa là ổn định bờ) được thực hiện thí điểm từ tháng 7-2005 với mục tiêu là chống xói lở bờ biển trên chiều dài 500m, bít cửa đã mở, tái lập Profin tự nhiên nhằm bảo vệ khu đầm phá bên trong, khu vực dân cư, khu du lịch, con đường ven biển đối diện với cửa mở…

Kết quả, sau hơn 3 năm thực hiện dự án, các cửa mở đã được bít lại, công trình đã chặn đứng xói lở đồng thời phục hồi lại bãi cát và tiến ra phía biển một cách tự nhiên trung bình khoảng 25-30 m có nơi từ 60-70 m trên toàn tuyến khoảng 600m. Ngoài ra, trong khu vực công trình được bảo vệ, bãi cát được bồi tụ, nâng cao lên và được kéo dài, lấn ra biển trung bình 40-60m, ước tính khoảng 30.000-40.000m2 bãi cát được bảo vệ ổn định với lượng cát tích tụ tự nhiên 145.000-150.000 m3. Kết hợp với công trình Stabiplage là công trình phụ trợ Ganivells (hàng rào bẫy cát) đã tái tạo phục hồi dải đồi cát…

Dự án được Hội đồng đánh giá là đã đưa ra được giải pháp kịp thời, hiệu quả trong việc chống xói lở bờ biển, sẽ được trình UBND tỉnh xem xét và chuyển giao khoa học công nghệ để ứng dụng rộng rãi.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường