Quảng Ngãi: Đề xuất thu phí tham quan trên đảo Lý Sơn

Cập nhật: 11/07/2019
Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII (nhiệm kỳ 2016- 2021, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10/7). UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình HĐND thông qua Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 15

Theo đó, đối tượng phải nộp phí là khách đến đảo Lớn, đảo Bé thuộc huyện đảo Lý Sơn. Phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng tại đảo Lớn (xã An Hải và An Vĩnh) là 100 nghìn đồng/người/lượt; Phí tham quan danh lam thắng cảnh tại đảo Bé (xã An Bình) là 50 nghìn đồng/người/lượt. Đơn vị thu phí là Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Lý Sơn. Mức thu phí này áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài. 

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc xây dựng Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan trên địa bàn huyện Lý Sơn là cần thiết, và phù hợp. Mục đích của về này là bù đắp một phần kinh phí cho công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân, du khách tham quan, nghiên cứu, học tập tại các danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa và bảo tàng của đảo.

Du khách đến tham quan đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Cụ thể, đối tượng được miễn thu phí là trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng và người dân huyện Lý Sơn, người đang công tác và làm việc tại huyện Lý Sơn (cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện)...

Các đối tượng được giảm 50% mức phí là trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, người khuyết tật nặng, người cao tuổi; sinh viên, học sinh của các trường đại học cao đẳng, trung cấp, THPT, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do trường tổ chức thăm quan có đăng ký với UBND huyện Lý Sơn.

Một góc của thắng cảnh Hang Câu

Theo ông Nguyễn Quốc Việt - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, Nghị quyết này nhằm huy động đóng góp của khách đến đảo Lý Sơn để chi cho việc bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích, công trình bảo tàng, văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái; đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, phát triển các dịch vụ và các nhu cầu khác để phục vụ khách và nhân dân trên đảo. 

Cũng theo ông Việt: “Về phương thức hoạt động, thu phí, quản lý, HĐND sẽ giao cho UBND tỉnh và huyện Lý Sơn là đơn vị tham mưu chính thức. Huyện Lý Sơn sẽ xây dựng cụ thể và họp các sở ngành để xây dựng đề án cụ thể việc quản lý, sử dụng nguồn thu như thế nào, vào việc gì sẽ lập rõ ràng trình UBND tỉnh phê duyệt”.

Một góc Đảo Bé (đảo An Bình)

Thời gian qua, phần lớn các khoản chi để bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích, công trình bảo tàng, văn hóa; bảo vệ môi trường sinh thái; đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng... của Lý Sơn lấy từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện. Nếu đề nghị thu phí được thông qua và chấp thuận sẽ giảm bớt những ngân sách chi từ tỉnh, huyện và đầu tư hiệu quả trong gìn giữ, tôn tạo danh lam thắng cảnh, di tích…

Được biết, hiện nay huyện Lý Sơn có 24 di tích được xếp hạng, trong đó có 4 di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia và 19 di tích cấp tỉnh, 1 di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia với nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo. Tuy nhiên, nguồn lực hiện tại chưa đáp ứng kịp thời để đánh thức tiềm năng, khai thác hiệu quả các giá trị của danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng.

Huỳnh Lệ

Nguồn: baotainguyenmoitruong.vn
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội