Quảng Nam: Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn

Cập nhật: 16/07/2019
Sau ngày 1/8/2019 tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam sẽ tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Khách du lịch đến Quảng Nam (nguồn: Báo Đầu Tư)

Mới đây, Sở VHTTDL Quảng Nam đã ban hành công văn đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh chấn chỉnh hoạt động.

Theo đó, Sở VHTTDL yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa thực hiện nghiêm túc Luật Du lịch và quy định liên quan. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng với mức ký quỹ 100 triệu đồng; Có Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cấp.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác, phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa...

Theo thông kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt trên 4 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 55% so với kế hoạch; trong đó khách quốc tế ước đạt trên 2,5 triệu lượt khách, tăng 24% với cùng kỳ năm 2018, đạt 59% so với kế hoạch; khách nội địa ước đạt trên 1,5 triệu lượt khách, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 50% so với kế hoạch.

Lan Anh

Nguồn: Tổ Quốc