Hỗ trợ tài chính giáo dục môi trường ở 7 Vườn Quốc gia

Cập nhật: 19/11/2008
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) và Chương trình "Go Green - Bảo tồn thiên nhiên" của Công ty Toyota Việt Nam (TMV) vừa hỗ trợ tài chính cho các đề xuất hoạt động giáo dục môi trường ở 7 Vườn Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên nước ta.

Tổng số tiền 156 triệu đồng được gửi đến Vườn Quốc gia Cát Bà, Ba Vì, Chư Yang Sin, Bidoup - Núi Bà, Phong Nha - Kẻ Bàng, Bù Gia Mập và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống.

Với sự hỗ trợ tài chính này, các cán bộ ở 7 Vườn Quốc gia, khu bảo tồn này sẽ tổ chức các chương trình giáo dục môi trường ở thôn bản, sinh hoạt câu lạc bộ cho học sinh, xây dựng các chương trình phát thanh trên đài phát thanh địa phương; phát hành các tờ rơi, tranh ảnh, băng rôn, sổ tay giáo dục bảo vệ môi trường khu vực vực vùng đệm và Vườn Quốc gia.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường