Bắc Giang phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng

Cập nhật: 01/08/2019
UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2019 – 2020.

"Thủ phủ vải thiều" Lục Ngạn gây ấn tượng với du khách/baocongthuong.

Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2019 – 2020 được triển khai tại thôn Nà Ó (xã An Lạc, huyện Sơn Động); bản Ven (xã Xuân Lương, huyện Yên Thế) và vùng cây ăn quả huyện Lục Ngạn.

Thông qua việc phát triển du lịch cộng đồng góp phần bảo vệ, phát huy tài nguyên thiên nhiên và giá trị văn hóa truyền thống; khai thác có hiệu quả các tiềm năng du lịch phong phú và đặc sắc của địa phương, mang đến cho du khách một sản phẩm du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kế hoạch cũng hỗ trợ người dân kỹ năng, một số trang thiết bị phục vụ du khách nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch nông thông, sinh thái, làng bản; tăng cường công tác xúc tiến thu hút đầu tư tại các điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng…

Theo nội dung được phê duyệt, Kế hoạch Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang năm 2019 – 2020 tập trung vào triển khai các nội dung: Xây dựng mô hình quản lý du lịch cộng đồng; Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn phát triển mô hình du lịch cộng đồng; Tổ chức khảo sát, tham quan học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; Giới thiệu, quảng bá, kết nối tour du lịch; Hỗ trợ vốn, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng.

Để triển khai có hiệu quả kế hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Du lịch và các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức khảo sát tour du lịch khảo sát; Tăng cường quảng bá tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các tour, tuyến du lịch của tỉnh, trọng điểm là các thôn, bản du lịch cộng đồng; Phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức về du lịch cộng đồng cho các hộ dân phát triển du lịch cộng đồng;…

UBND các huyện có điểm du lịch cộng đồng: Tiếp tục đầu tư sửa chữa hạ tầng giao thông đến các điểm du lịch, các điểm tham quan gần điểm du lịch cộng đồng; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại điểm du lịch cộng đồng, tham quan vườn cây ăn quả; Tăng cường công tác quản lý nhà nước thông qua xây dựng các chính sách bảo tồn và quản lý tài nguyên du lịch, xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh và thương hiệu du lịch của huyện. Tạo điều kiện cho người dân mở rộng các loại hình dịch vụ du lịch, thu hút sự hỗ trợ của doanh nghiệp trong và ngoài nước.

UBND các xã có điểm du lịch cộng đồng: Chỉ đạo, đôn đốc các hộ gia đình thực hiện các tiêu chí của du lịch cộng đồng; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh khu du lịch luôn sáng, xanh, sạch đẹp, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng phục vụ du lịch…./.

Anh Vũ

Nguồn: Tổ Quốc
  • Vụ KHCNMT
  • Khí tượng thủy văn
  • Quan trắc môi trường Hà Nội