Đến năm 2025, Bình Phước phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh

Cập nhật: 01/08/2019
UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tổng thể ứng đụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (nguồn: 24h.com)

Theo đó, muc tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú; Hình thành hệ thống thông tin số về các khu, điểm du lịch, các cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch; Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, trong đó có các thông tin về điểm đến, sản phẩm dịch vụ du lịch.

Đến năm 2025, phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với các mô hình đô thị thông minh; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng đề ra tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2020: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số ngành du lịch Bình Phước, bao gồm thông tin về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú du lịch trong tỉnh; hình thành hệ thống thông tin số tích hợp về khách du lịch, khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch.

Ngoài ra, xây dựng các ứng dụng kết nối liên thông hệ thống thông tin phục vụ điều hành, quản lý nhà nước về du lịch đến các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp…; Xây dựng Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh tại địa phương, bảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, sinh động về các điếm đến, sản phấm và dịch vụ du lịch; tích hợp các ứng dụng hỗ trợ du khách xây dựng chương trình, đặt và thanh toán dịch vụ du lịch trực tuyến theo nhu cầu cá nhân.

Tiếp đến, giai đoạn 2021 – 2025: Phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu số của ngành du lịch Bình Phước. Đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, trợ lý du lịch ảo và các công nghệ tiên tiến khác. Bên cạnh đó, thực hiện số hóa, kết nối tích hợp các dữ liệu du lịch Bình Phước vào hệ thống thông tin dữ liệu quản lý chung theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…

Lan Anh

Nguồn: Tổ Quốc