Sở VHTTDL Hải Dương phát động phong trào “chống rác thải nhựa”

Cập nhật: 16/08/2019
Nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Lễ phát động phong trào chống rác thải nhựa trong toàn Ngành tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (Tp. Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

Giám đốc Sở VHTTDL Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga phát biểu tại lễ phát động

Tại Lễ phát động, Giám đốc Sở VHTTDL Hải Dương Nguyễn Thị Việt Nga cho biết, tỉnh Hải Dương đã tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu gom rác thải nhựa, triển khai mô hình “làn xanh đi chợ” ở một số nơi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận doanh nghiệp, người dân trong sinh hoạt, sử dụng túi ni lông, phân loại rác thải nhựa, tỷ lệ thu gom tái chế… còn nhiều hạn chế. Để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm do rác thải nhựa là nhiệm vụ cấp bách, đòi hỏi phải thực hiện thường xuyên, có sự chung tay của các cấp, các ngành, của toàn xã hội.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Dương đề nghị các cơ quan, đơn vị trong Ngành đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa; hạn chế và dần tiến tới không dùng sản phẩm nhựa sử dụng một lần; vận động các hộ kinh doanh thay đổi nhận thức, không sử dụng các sản phẩm nhựa; cộng đồng doanh nghiệp, các khu, điểm du lịch, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn nâng cao trách nhiệm xã hội, cùng chung tay chống rác thải nhựa, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường…


Lãnh đạo Sở VHTTDL Hải Dương trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường

Tại Lễ phát động, Sở VHTTDL Hải Dương đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường; đại diện đơn vị sản xuất giới thiệu một số sản phẩm thân thiện với môi trường; hơn 200 học sinh Trường THCS Cộng Hòa (phường Cộng Hòa, Tp. Chí Linh) tổ chức thu gom rác và dọn cỏ tại khuôn viên di tích Côn Sơn nhằm hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”.

Nguồn: baodulich.net.vn