Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trồng rừng phòng hộ khu vực Nam Trung Bộ

Cập nhật: 21/11/2008
Ngày 20/11/2008, tại Hà Nội, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam SAKABA Mitsuo và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký trao đổi công hàm liên quan đến thiết kế chi tiết một dự án Bộ.

Dự án mang tên “Trồng rừng phòng hộ trên đất cát ven biển khu vực Nam Trung Bộ giai đoạn hai” trong chương trình Hợp tác viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam.

Do chịu ảnh hưởng của chiến tranh trong thời gian dài và tình trạng khai thác quá mức, diện tích rừng của Việt Nam đã giảm đáng kể, chính phủ Việt Nam đã thông qua “Dự án quốc gia trồng mới 5 triệu ha rừng”, “Chiến lược quốc gia về phát triển rừng”… nhằm nỗ lực bảo vệ và khôi phục rừng. Chính phủ Nhật Bản đang tích cực hỗ trợ cho các hoạt động này của Việt Nam thông qua Hợp tác viện trợ không hoàn lại, Hợp tác kỹ thuật và Hợp tác vốn vay.

Dự án trồng rừng phòng hộ trên đất cát ven biển khu vực Nam Trung Bộ giai đoạn hai dự kiến sẽ cải tạo khoảng 900 ha rừng ven biển tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi nhằm giảm nhẹ những thiệt hại do gió mạnh và cát bay gây ra, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập của người dân trong vùng. Thông qua việc trao đổi công hàm lần này, Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ cung cấp cho Chính phủ Việt Nam nguồn kinh phí cần thiết cho thiết kế chi tiết của dự án.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường