Xây dựng khu vườn cây đặc hữu đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Cập nhật: 21/11/2008
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tham quan, học tập và bảo tồn nguồn gen

Đồng thời, cũng là phát huy tác dụng của khu rừng giống rộng 188,17ha chuyển hoá từ rừng tự nhiên tại xã Mà Cooih, huyện Đông Giang do Ban quản lý rừng phòng hộ A Vương quản lý, UBND tỉnh Quảng Nam cho phép đầu tư xây dựng vườn sưu tập các loài cây đặc hữu của tỉnh.

Vườn cây này được xây dựng tại thôn A Sờ, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang trên diện tích khoảng 50ha. Dự kiến khu vườn này sẽ sưu tập khoảng 200 loài cây đặc hữu ở Quảng Nam có giá trị kinh tế cao như quế, bòn bon, tiêu, cùng các loài cây gỗ quý có giá trị kinh tế cao...

Được biết, đây là khu vườn cây đặc hữu đầu tiên tại khu vực miền Trung và Tây nguyên được tỉnh Quảng Nam xây dựng.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường