Thừa Thiên- Huế: Xử lý khẩn cấp kè chống xói lở bờ biển Hải Dương - Thuận An - Hòa Duân

Cập nhật: 24/11/2008
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xử lý khẩn cấp kè chống xói lở bờ biển Hải Dương - Thuận An - Hòa Duân.

Công ty Espace Pur (Pháp) phối hợp với Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều tỉnh Thừa Thiên - Huế đầu tư 481.900 euro sử dụng công nghệ Stabiplage (giải pháp kè mềm) để thử nghiệm chống sạt lở bờ biển. Đây là giải pháp kè mềm lần đầu tiên được sử dụng để chống sạt lở tại vùng biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Nếu phát huy hiệu quả, tỉnh sẽ áp dụng giải pháp kè mềm đầu tư đối với đoạn sạt lở bờ biển xã Hải Dương và những đoạn sạt lở tiếp theo dọc bờ biển của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Từ sau trận lũ lịch sử năm 1999 đến nay, vùng bờ biển Hải Dương - Thuận An - Hòa Duân bị sạt lở nghiêm trọng. Năm 2005, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục xói lở bờ biển Hải Dương và chỉnh trị luồng cảng Thuận An (hợp phần 1- giai đoạn 1 của công trình chống xói lở ở bờ biển Hải Dương- Thuận An- Hoà Duân). Công trình được xây dựng chống xâm thực và sạt lở vùng ven biển Hải Dương- Thuận An, đảm bảo an toàn và ổn định cuộc sống cho các hộ dân Hải Dương và các công trình khác. Bên cạnh đó, công trình còn giúp ổn định cửa biển Thuận An, đảm bảo giao thông đường thuỷ và khả năng thoát lũ từ đầm phá ra biển; duy trì sự bền vững về môi trường (chế độ sinh vật, độ mặn phục vụ cho ngành thuỷ sản...) đối với vùng đầm phá nước lợ với diện tích 22.000ha. Trong vùng hiện có 150 hộ dân phải di dời.

Được biết, công trình kè chống xói lở bờ biển Hải Dương - Thuận An - Hòa Duân có tổng mức đầu tư là 137 tỉ 248 triệu đồng...

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường