Rác thải nhựa và sản phẩm thay thế từ dừa

Cập nhật: 13/11/2019
Bài tham luận của Hiệp hội Dừa Việt Nam tại Hội thảo Khoa học - Triển lãm về sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cơ sở lưu trú và các khu, điểm du lịch khu vực miền Nam.

Nguồn: Hiệp hội Dừa Việt Nam