Ninh Bình tăng cường công tác quản lý, bảo vệ di sản Tràng An

Cập nhật: 18/11/2019
Nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An, từ đầu năm 2019 đến nay, BQL quần thể danh thắng Tràng An (Sở Du lịch Ninh Bình) đã tổ chức công tác tuần tra, giám sát, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý di sản cho các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân nằm trong vùng di sản.

BQL đã tổ chức 2 đợt tập huấn cho gần 350 cán bộ chủ chốt thuộc 7 xã ở địa bàn 2 huyện Gia Viễn và Hoa Lư về các quy định trong công tác quản lý, bảo tồn. Nhờ đó, cảnh quan tự nhiên, hệ sinh thái, các di tích lịch sử, văn hóa được bảo vệ tốt; an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hạ tầng du lịch ở vùng di sản Tràng An được đảm bảo và duy trì… Công tác bảo tồn và khai thác các giá trị của di sản để phát triển du lịch đã có sự cân bằng, di sản đã và đang mang lại lợi ích và ngày càng gắn bó mật thiết với cuộc sống của người dân địa phương.

Tuy nhiên trong những năm qua, do số lượng khách du lịch đến tham quan vùng di sản tăng nhanh kéo theo nhu cầu cao về dịch vụ. Loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú theo hình thức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (dạng homestay) phát triển mạnh, tập trung trên địa bàn các xã Ninh Hải, Ninh Thắng, Ninh Xuân, Trường Yên (huyện Hoa Lư); xã Gia Sinh (huyện Gia Viễn) đã đặt ra những thách thức giữa công tác bảo tồn di sản và phát triển du lịch. Từ năm 2017 đến nay, BQL Quần thể danh thắng Tràng An phối hợp với chính quyền đã tiến hành kiểm tra và lập 82 biên bản đối với 56 hộ gia đình có hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn các xã Trường Yên và Ninh Hòa. Sở Du lịch Ninh Bình cũng đã ban hành văn bản yêu cầu dừng kinh doanh dịch vụ lưu trú đối với 9 cơ sở hoạt động trong vùng lõi di sản…

Lê Hằng Lê

Nguồn: Báo Du lịch