COVID-19: Tổ chức Du lịch thế giới và Tổ chức Y tế thế giới ra Tuyên bố chung kêu gọi tinh thần trách nhiệm và hợp tác

Cập nhật: 28/02/2020
(TITC) - Ngày 27/02/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã ra Tuyên bố chung về Du lịch và COVID-19. Trung tâm Thông tin du lịch trân trọng giới thiệu toàn văn.

“Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang tiếp tục lan rộng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) cam kết hợp tác trong việc hướng dẫn ngành du lịch ứng phó với COVID-19.

Ngày 30/01/2020, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với dịch COVID-19 và đưa ra một loạt các khuyến nghị tạm thời. Dựa trên những thông tin vào thời điểm đó, WHO đã không khuyến nghị bất kỳ sự hạn chế nào về đi lại và giao thương.

WHO đang hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia, chính phủ các nước và các đối tác trên toàn thế giới để nhanh chóng tìm hiểu về loại virus mới này, theo dõi sự lây lan của virus và đưa ra lời khuyên cho các quốc gia và cộng đồng về các biện pháp bảo vệ sức khỏe và ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Hợp tác là then chốt

Ngành du lịch cam kết đặt con người và sức khỏe của họ lên hàng đầu. Hợp tác quốc tế là yếu tố then chốt để đảm bảo ngành du lịch có thể đóng góp hiệu quả vào việc ngăn chặn COVID-19. UNWTO và WHO đang hợp tác chặt chẽ với nhau và với các đối tác khác để hỗ trợ các quốc gia triển khai các biện pháp y tế và giảm thiểu sự can thiệp không cần thiết với hoạt động đi lại và giao thương quốc tế.

Ngành du lịch cần phản ứng rõ ràng, nhất quán và phù hợp trước mối đe dọa sức khỏe cộng đồng và cần dựa trên đánh giá tình hình cụ thể tại mỗi khu vực, kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong chuỗi giá trị du lịch, bao gồm chính quyền, doanh nghiệp và khách du lịch, phù hợp với hướng dẫn và khuyến nghị chung của WHO.

UNWTO và WHO sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với tất cả cộng đồng và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh hiện tại, hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp và bền vững hơn. Những hạn chế đi lại quá mức có thể gây ra sự can thiệp không cần thiết đối với hoạt động đi lại trên thế giới, trong đó có những tác động tiêu cực cho lĩnh vực du lịch.

Trong thời điểm thử thách này, UNWTO và WHO cùng cộng đồng quốc tế song hành và đoàn kết với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19”.

Hồng Thanh