Tìm cách liên kết bảo tồn linh trưởng ở khu vực Đông Dương

Cập nhật: 28/11/2008
Ngày 27/11/2008, tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình đã khai mạc hội thảo quốc tế về bảo tồn linh trưởng ở khu vực Đông Dương.

Hội thảo được tổ chức, với sự phối hợp của Vườn Quốc gia Cúc Phương, Hội Động vật học Frankfurt, Tổ chức Bảo tồn quốc tế, Quỹ Hành động vì linh trưởng quốc tế và Tổ chức hợp tác bảo tồn linh trưởng. Hơn 100 nhà khoa học đến từ các nước Đức, Mỹ, Australia, Trung Quốc, VN, Thái Lan, Lào, Campuchia làm việc trong 4 ngày, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực chuyên sâu liên quan đến bảo tồn linh trưởng (gồm các loài vượn, voọc, cu ly, khỉ).

Tại hội thảo, ông Ben Rawson - đại diện Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (làm việc tại VN và Campuchia) - nhấn mạnh: Các chuyên gia và chính phủ các nước cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa trước những nguy cơ chung về sự biến mất của các loài linh trưởng trong toàn khu vực. Ông Vũ Văn Dũng - đại diện Hiệp hội Khoa học kỹ thuật VN tại hội thảo cũng nhấn mạnh: Các nhà bảo tồn cần bàn tính cụ thể hơn, biện pháp liên kết, những trở ngại đang có để kiến nghị tháo gỡ làm sao cho sự liên kết cần thiết kể trên được tiến hành thật hiệu quả.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường