Phú Yên nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích

Cập nhật: 16/04/2020
Phú Yên nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích

Phú Yên nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị các di tích - Ảnh 1.

Di tích danh thắng quốc gia Gành Đá Đĩa. (Nguồn: vntrip.vn)

Thông tin trên báo Phú Yên điện tử cho biết, trong những năm qua, hệ thống di tích được ngành Văn hóa, tỉnh và các địa phương quan tâm đầu tư, tu bổ kịp thời đã trở thành sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 201 công trình, địa điểm đã được rà soát, bổ sung đưa vào Danh mục kiểm kê di tích và UBND tỉnh ra quyết định công bố lại lần 2 (so với 144 công trình, địa điểm được công bố năm 2013). Đây là cơ sở để từng bước lập hồ sơ khoa học trình cấp có thẩm quyền xem xét xếp hạng di tích và cũng là cơ sở để các địa phương tiến hành công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ VHTTDL, thời gian qua, tỉnh Phú Yên đã đầu tư tu bổ, tôn tạo một số di tích và đang phát huy giá trị, trở thành điểm đến tham quan du lịch, nơi giáo dục truyền thống, nơi sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí của cộng đồng.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã lập báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, cải tạo Nhà Văn hóa Diên Hồng; Lập thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu tại di tích danh thắng quốc gia Mũi Đại Lãnh - Bãi Môn và Gành Đá Đĩa.

Đặc biệt, Sở đã hoàn thành việc điều chỉnh bản đồ và biên bản khoanh vùng các khu vực bảo vệ 18 di tích quốc gia trên địa bàn tỉnh (trong đó đã thống nhất thỏa thuận 11 di tích); Hoàn thành đề cương bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích thắng cảnh Đầm Ô Loan, kịch bản trưng bày và giải pháp mỹ thuật trưng bày Bảo tàng tỉnh (giai đoạn 2) và việc lập điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán phần trưng bày Bảo tàng tỉnh.

Ngoài ra, Sở còn thi công hoàn thành các dự án Tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia Lẫm Phú Lâm, Thành An Thổ và Vũng Rô (theo Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa năm 2019); khai quật di tích Đồng Miễu (huyện Phú Hòa); tiếp tục triển khai một số hạng mục, hạ tầng thiết yếu tại thắng cảnh Gành Đá Đĩa, Mũi Đại Lãnh - Bãi Môn, Đài tưởng niệm Núi Nhạn và đưa xe điện vận hành phục vụ du khách.

Anh Vũ

Nguồn: Báo Tổ Quốc