Bình Định xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn

Cập nhật: 23/04/2020
Ngày 21.4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa phê duyệt đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đoàn viên, thanh niên tham gia dọn sạch biển Quy Nhơn. Ảnh: Nguyễn Tri

Trong những năm qua, hoạt động du lịch của tỉnh Bình Định có bước tăng trưởng khá. Theo thống kê, lượng khách đến tỉnh này trong 3 năm gần đây ngày càng cao (đạt hơn 3.7 triệu khách năm 2017; hơn 4 triệu khách năm 2018 và tổng lượt khách du lịch trong năm 2019 là hơn 4.8 triệu lượt khách).

Thế nhưng, cũng như các địa phương khác, tỉnh Bình Định cũng gặp phải những thách thức trong công tác đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch như: vấn đề rác thải tại các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, các bãi biển; ý thức ứng xử văn minh du lịch còn hạn chế...

Vì vậy, mục tiêu của đề án trên là xây dựng môi trường du lịch tỉnh Bình Định theo hướng phát triển bền vững, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Bình Định trở thành “Môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn”.

Lượng khách đến tỉnh Bình Định trong 3 năm gần đây ngày càng cao. Ảnh: L.Phạm.

Đề án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 2020 - 2025 và giai đoạn 2025 - 2030.

Mục tiêu của giai đoạn 1, 100% các khu, điểm du lịch công cộng, các bãi tắm công cộng, điểm dừng chân... được bố trí thùng rác. 100% các khu, điểm du lịch hoàn thành việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn.

100% người làm công tác quản lý nhà nước liên quan du lịch được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về du lịch bền vững, đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch...

Trong giai đoạn 2025 - 2030, 100% cơ sở dịch vụ du lịch được bồi dưỡng, phổ biến về du lịch bền vững, bảo vệ môi trường du lịch, ứng xử văn minh du lịch. 100% khách sạn, khu điểm du lịch thực hiện đảm bảo các quy định phát luật về môi trường...

Nguyễn Tri

Nguồn: Báo Lao động