Công ty TNHH Posco - Việt Nam: 100 công nhân tham gia làm sạch bãi biển

Cập nhật: 10/12/2008
Tại Bãi Sau, TP.Vũng Tàu, Công ty TNHH POSCO - Việt Nam đã tham gia làm sạch biển” với sự góp sức của 100 công nhân của Công ty.

Các thành viên đã nhặt rác và các chế phẩm trên 4km bờ biển.

Ngoài mục đích làm sạch bãi biển, chương trình còn có ý nghĩa kêu gọi mọi người cùng tham gia vào việc bảo vệ môi trường sống quanh mình. Đồng thời, đây cũng là chương trình do Công ty POSCO - Việt Nam tổ chức để giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho công nhân.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường