Phát hiện mới quần thể Dầu rái

Cập nhật: 11/12/2008
Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vừa mới phát hiện thấy một quần thể Dầu rái có tên khoa học là Dipterocarpus alatus Roxb tại thung lũng Sinh tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Vừa qua, trong chuyến điều tra khảo sát tài nguyên thiên nhiên thực hiện dự án xây dựng quy chế quản lý các hoạt động du lịch tại phân khu dịch vụ hành chính Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, các cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát hiện mới một quần thể Dầu rái có tên khoa học là Dipterocarpus alatus Roxb tại thung lũng Sinh tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Đây là một quần thể Dầu rái nguyên sinh thuần loài có diện tích phân bố tập trung trên 2 ha với nhiều cây lớn có đường kính trên 50cm. Phát hiện này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác bảo tồn các giá trị nguyên vẹn của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Đồng thời bổ sung mới vào danh lục thực vật của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng một loài thực vật quý hiếm thuộc họ Dầu (Dipterocarbaceae) làm phong phú thêm cho hồ sơ đa dạng sinh học của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Nguồn: www.phongnhakebang.vn