Đồng Tháp: Xây dựng đô thị gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 03/02/2021
Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND TP.Sa Đéc đã làm tốt công tác thu hút các nguồn vốn xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển đô thị, từng bước nâng cao các tiêu chí đô thị loại II, khẳng định được vai trò là một trung tâm kinh tế trọng điểm. TP.Sa Đéc đã tập trung các nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo các điểm nhấn về cảnh quan và không gian đô thị, phát huy các giá trị đô thị cổ, làng nghề truyền thống và môi trường sinh thái gắn với lợi thế về du lịch (DL).

Người trồng hoa có thêm thu nhập từ việc bán hoa kiểng

Với đặc điểm nằm sát bờ sông Tiền, kết nối dòng sông Hậu, có Làng hoa được hình thành trên trăm năm tuổi, di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia gồm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, chùa cổ Kiến An Cung, 10 di tích cấp tỉnh và là nơi có nhiều đình, chùa, miếu, mỗi năm thu hút nhiều lượt khách đến tham quan. TP.Sa Đéc đã bảo tồn nét đặc trưng trên, năm 2017, nhóm chuyên gia tư vấn của Pháp được mời nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với định hướng phát triển đô thị được phân làm các phân khu chức năng gồm các khu trung tâm đô thị lịch sử và đô thị phát triển mới. Khu đô thị đầu mối giao thông – dịch vụ thương mại logistics; khu đô thị công nghệ xanh; khu đô thị xanh hỗn hợp mật độ thấp; khu đô thị nghiên cứu và phát triển nông nghiệp gắn với đầu mối kinh tế nông sản – thực phẩm. Các khu đô thị nghiên cứu và sản xuất hoa kiểng gắn với công nghiệp chế biến; khu đô thị DL – Trung tâm DL nghỉ dưỡng quốc tế cồn Đông Giang...

Công tác quản lý quy hoạch và phát triển đô thị đã tạo diện mạo cho thành phố ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp và văn minh; trong đó đã chú trọng đầu tư xây dựng, khai thác các công trình dự án trọng điểm, tạo nhiều điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan và mở rộng không gian đô thị (như các tuyến đường đô thị lớn, huyết mạch của địa phương). Công tác chỉnh trang, trật tự đô thị, trồng cây xanh, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện nếp sống văn minh đô thị... đã và đang trở thành phong trào rộng lớn, thường xuyên ở tất cả các cấp, các ngành trong toàn TP.Sa Đéc. Nhiều tuyến đường được cải tạo, chỉnh trang hoàn chỉnh; các công trình văn hóa phúc lợi xã hội, vui chơi giải trí đã được xây dựng nhiều hơn, từng bước đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân. Đối với lĩnh vực phát triển DL, công tác quy hoạch, xây dựng và triển khai các tuyến đường kết nối giao thông phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng DL trên địa bàn được quan tâm thực hiện, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang hơn. Các công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố đáp ứng mục tiêu phát triển DL đã đề ra. Qua đó tạo được ấn tượng đẹp trong lòng du khách và sự quan tâm của các cơ quan truyền thông, báo chí trên cả nước.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 01-NQ/TU về phát triển DL TP.Sa Đéc giai đoạn 2016 – 2020 đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tư duy rất lớn của người dân làng hoa từ đơn thuần trồng hoa, kiểng để bán nay chuyển dịch thành trồng hoa thu hút khách DL (vì khi có khách DL tham quan thì người dân vẫn bán được hoa, kiểng và kèm theo các dịch vụ ăn uống, giải khát, giải trí, lưu trú tạo thêm thu nhập). Sự phát triển kinh tế DL thành phố còn thể hiện qua sự đầu tư của các doanh nghiệp, các cơ sở tư nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú. Các khách sạn, nhà nghỉ cao cấp được đầu tư, sửa chữa nâng cấp phục vụ du khách. Trong thời gian tới, đối với lĩnh vực xây dựng đô thị, TP.Sa Đéc tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, không ngừng đẩy mạnh công tác rà soát điều chỉnh, lập quy hoạch và nâng cao chất lượng quy hoạch.

Trong quản lý đô thị, công tác quy hoạch phải được ưu tiên đầu tư, là tiền đề để định hướng và bảo đảm tính đồng bộ trong quá trình xây dựng phát triển cũng như cải tạo và chỉnh trang đô thị. Tập trung hoàn thành các quy hoạch phân khu còn lại theo định hướng quy hoạch chung thành phố. Đối với lĩnh vực phát triển DL, tăng cường triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy DL của thành phố phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu: sản phẩm phong phú, phong cách chuyên nghiệp, tăng thời gian lưu lại, chi tiêu của du khách, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành DL. Xây dựng Làng Văn hóa Du lịch Hoa Sa Đéc gắn với Chương trình OCOP và xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực DL, chủ động tiếp xúc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư chiến lược, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai có hiệu quả các dự án đăng ký. Triển khai thực hiện thật tốt chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển DL trên địa bàn thành phố, nhằm khai thác tối đa các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất, thúc đẩy DL thành phố phát triển lên một tầm cao mới. Tiếp tục thực hiện các định hướng và hỗ trợ cho các cơ sở phát triển mô hình DL cộng đồng, DL homestay và xây dựng sản phẩm DL đặc trưng của địa phương, nhằm tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người dân. Đổi mới hoạt động quản lý chuyên ngành, tích cực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động DL. Đồng thời gắn phát triển DL với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động ấm no, đầy đủ. Phát triển DL theo hướng bền vững và hiệu quả; xem quy hoạch DL là một trong các căn cứ quan trọng để quy hoạch và phát triển thành phố.

C.P

Nguồn: Báo Đồng Tháp