Chương trình “Mekong Innovations in Sustainable Tourism” khởi động, thúc đẩy các sáng kiến đổi mới, phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 02/02/2021
(TITC) - Đây là chương trình mới được phát triển từ chương trình Khởi nghiệp sáng tạo du lịch Mekong (MIST) do Văn phòng điều phối du lịch Mekong (MTCO) tổ chức với sự hỗ trợ của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và sự tham gia đồng hành của công ty Seedstars - có trụ sở tại Thụy Sĩ.

Mục đích của chương trình MIST mới “Đổi mới sáng tạo trong du lịch bền vững Mekong” (Mekong Innovations in Sustainable Tourism) nhằm thúc đẩy tăng trưởng ngành du lịch, tạo ra một hệ sinh thái truyền cảm hứng cho sự đổi mới và thúc đẩy tính bền vững trong du lịch.

Ban đầu chương trình khởi nghiệp sáng tạo Mekong (MIST) chỉ giới hạn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp theo hai nhóm: doanh nghiệp xã hội du lịch và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ trong du lịch. Đến nay, chương trình MIST mới sẽ tập trung vào những đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch bền vững, khả năng chống chịu và biến đổi khí hậu ở Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, phù hợp với các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Theo đó, các đề cử được mở rộng cho tất cả các tổ chức kinh doanh đến từ sáu quốc gia thành viên của Tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS), cũng như từ khắp nơi trên thế giới với những sáng kiến có thể áp dụng để thúc đẩy tính bền vững, khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực sông Mekong. Đối tượng các ứng cử viên tham gia rất đa dạng: có thể từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty đã thành lập, từ các tổ chức phi chính phủ đến các tổ chức thuộc chính phủ, và từ các cá nhân đến các tổ chức.

Ông Jens Thraenhart, Giám đốc điều hành MTCO, kiêm Chủ tịch Chương trình Điểm đến Mekong (Destination Mekong) cho biết, đây là một bước tiến rất quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến đổi mới phù hợp với nhu cầu đang thay đổi của ngành du lịch trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Ông cho biết, chương trình mới vẫn được triển khai với thương hiệu MIST, trong đó trọng tâm sẽ là các dự án đổi mới và sáng tạo thúc đẩy tính bền vững và khả năng phục hồi của ngành du lịch trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

Trong quý 1 năm 2021, MIST sẽ mời các đề cử từ các công ty khởi nghiệp, các công ty đã thành lập, các tổ chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các học viện, các đơn vị truyền thông cũng như các cá nhân, sinh viên và các đối tác. Để được chấp nhận, các đề cử cần phải là một sáng kiến hoặc dự án đang hoạt động với mục đích thúc đẩy du lịch bền vững và khả năng phục hồi.

Ban giám khảo MIST, bao gồm các thành viên của Nhóm tư vấn du lịch Mekong (MeTAG - https://www.destinationmekong.com/mekong-tourism-advisory-group/) và công ty Seedstars, sẽ đánh giá và lựa chọn các sáng kiến tham gia vòng chung kết tại Diễn đàn MIST, dự kiến tổ chức vào nửa cuối năm 2021 tại Bangkok.

Thời gian nhận đề cử từ ngày 1/2/2021 cho đến ngày 31/4/2021 tại www.MIST.asia. Các đề cử MIST đã có sẽ được xem xét, đánh giá theo các tiêu chí mới.

Chương trình MIST sẽ tôn vinh những ý tưởng sáng tạo và đổi mới, quảng bá các sáng kiến đã được lựa chọn trên website Giới thiệu chương trình Đổi mới sáng tạo Mekong (https://www.destinationmekong.com/projects/mekong-coronavirus-innovations/).

Trung tâm Thông tin du lịch