Tuyên Quang: 3 sản phẩm của tỉnh lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam, top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam

Cập nhật: 03/03/2021
Hội đồng thẩm định Top Việt Nam, Viện Kỷ lục Việt Nam vừa công nhận xôi ngũ sắc và bánh trứng kiến Lâm Bình lọt top 100 món ăn đặc sản Việt Nam (2020 – 2021); rượu ngô men lá Na Hang lọt top 100 đặc sản quà tặng Việt Nam (2020 – 2021).

Xôi ngũ sắc lọt Top 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Rượu ngô men lá Na Hang lọt TOP 100 đặc sản quà tặng Việt Nam

Bánh trứng kiến.

Các món ăn, đặc sản của địa phương lọt top sẽ được trao chứng nhận, huy hiệu tại sự kiện Hội ngộ Top Việt Nam (dự kiến tổ chức vào ngày 26 – 4 - 2021); được công bố, giới thiệu trên Cổng thông tin điện tử của Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Tổ chức Top Việt Nam, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu, trên các kênh truyền thông thuộc hệ thống Kỷ lục Việt Nam. Đây là cơ hội để giúp các sản phẩm địa phương được quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển.

Thu Hằng

Nguồn: Báo Tuyên Quang